Ondanks de grote onduidelijkheden die er voor velen in het begin waren door de complexiteit van de AVG-wet, hebben de meeste ondernemers inmiddels de nodige aanpassingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering. Dat neemt niet weg dat er nog veel vage normen zijn en een heleboel ondernemers niet weten of ze wel echt alles volgens de wet doen nu. Zo hebben de privacyregels als gevolg dat een aantal dingen niet langer zijn toegestaan en ondernemers worstelen nog steeds met wat wel en niet mag.

pleidooi om het MKB te ontzien

MKB- Nederland en VNO-NVW pleiten voor een duidelijke uitzonderingspositie in de AVG voor doorsnee ondernemers. De EU heeft de AVG ingevoerd voor de bescherming van persoonsgegevens en daar staat MKB Nederland ferm achter geven zij aan. Echter blijft voor een groot deel ondernemers uit het MKB veel onduidelijk. De meeste bedrijven binnen het MKB doen alleen doorsnee dingen met persoonsgegevens zoals; het verwerken van bestelling, offerteaanvragen, informatieaanvragen en het verzenden van e-mails en facturen. Hier ging voor de invoering van de wet niks mee mis en daardoor geeft MKB Nederland aan dat de prioriteit bij de handhaving van de wetgeving niet bij het MKB zou moeten liggen.

Slechte balans privacy en maatschappelijk belang

Door de invoer van de privacywetgeving, en de uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarvan, zijn er een aantal beperkingen ontstaan die het maatschappelijk belang tegengaan. Het is nu moeilijk drugs- en alcoholcontroles houden en er kan geen frauderegister meer bijgehouden worden. Werkgevers komen op diverse vlakken in de knel en de onbalans wordt steeds scherper zichtbaar, men name bij het MKB.

Advies voor onze klanten

In het afgelopen jaar hebben wij ook zeer regelmatig vragen gehad van onze klanten die niet wisten welke aanpassingen zij in de bedrijfsvoering moesten doorvoeren. Na uitleg blijkt dit veel te zijn voor de kleine ondernemer en de reacties variëren van onbegrip tot boosheid en verzuchting. Aanpassingen aan de website hebben wij natuurlijk doorgevoerd als wij deze website gemaakt hebben voor de klant, maar er blijft voldoende extra werk over. Een aantal ondernemers geeft dan ook aan dat ze niet alles gaan doorvoeren er maar gewoon afwachten of ze er op aangesproken worden door de AP.

Wij merken net als MKB Nederland dat er veel onduidelijkheid heerst, maar ook dat het voor kleine bedrijven te veel extra werk en kosten betekend. Voor ondernemers die naast hun fulltime baan een webshop hebben om vanuit hun garage bijvoorbeeld tweedehands vintage kleding te verkopen zijn het extra werk en de kosten totaal niet in verhouding met wat de webshop hun opbrengt. Komende maanden buigt de tweede kamer zich over de vraag om het MKB te ontzien en wordt er gekeken naar duidelijke uitzonderingsposities in het maatschappelijk belang.

Heeft u vragen of wilt u advies over de AVG-wet en wat dat voor uw bedrijf inhoud? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 08:00 – tot 18:00 uur op telefoonnummer 030 – 266 96 66